Konstruktivt årsmøte i Stord BTK

Resten av styret er: nestleiar:Carsten Myhre styremedlem:Roger Andersson styremedlem:Morten Bendiksen styremedlem:Per Arne Pedersen 1.varamann:Øyvind Fjell 2.varamann:Per Wilhelm Irgens det blei ellers eit veldig konstruktivt møte, der den framlagte utkast til handlingsplan blei vedteken å jobba vidare med. Arbeidsutvalget ved Thor Gunnar og Atle skal gjera ferdig eit utkast som skal sendast ut til medlemer og foreldre som får koma med innspel. Det blei også bestemt å prøva å henta inn ein trenar/elite spelar utanfrå. Me vil søkja både i Norge og Sverige etter ein spelar som kan forsterka eliteserielaget, samstundes som han kan fungera som trenar. Klubben vil i tillegg kunna tilby denne person ein halvtidsjobb via bekjente i Stord Bordtennisklubb. Det bleir vedteke ein liten auke i medlemskontingenten til: vaksne: kr 600,- bedrift/mosjon:kr 400,- yngre under 17 år: kr 300,- skuleelevar/militære: kr 300,- aktivitetsmedlem: kr 50,- skulemedlem: kr 100,- søskenmoderasjon: maks. kr 600,- på søsken under 17 år. spelarar som betalar mosjonskontingent vil ikkje få støtta på turneringar. Nils Arne Stuve(bildet) er fast årsmøte delegat, og han støtta varmt opp om den foreslåtte handlingsplan
Oppdatert : 07.05.2002

 

 

 

 5 siste nyheter frå Stord BTK
Stord Cup arrangert 2. oktober
Resultat veteran VM og KM
Resultat Juni Cup
Styret i klubben 2021/2022
Innbydelse veteran VM, KM

www.stordbtk.no © 2002