Styret i klubben 2021/2022

Referat årsmøte Stord Bordtennisklubb mandag 12. april 2021

1 Frammøtte representantar godkjent

2 Til å underskriva protokollen vart Thomas Irgens og Kristian Magnussen vald

3 Rekneskap 2020 godkjent med eit solid overskot.

4 Årsmelding sesongen 2020/2021 godkjent

5 Styre valgt for 2021

Leiar: Atle Irgens (2 år)
Nestleiar: Kristian Magnussen (ikkje på valg i år)
Styremedlem: Mia Lygre (2 år)
Styremedlem: Thomas Irgens (2 år)
Styremedlem: Erik Andrén (ikkje på valg i år)

Varamedlem: Nils Arne Stuve
Varamedlem: Kristoffer Lien Aasheim

Kontrollutvalg: Jeanette Magnussen
Kontrollutvalg: Ole Morten Lie


6 Medlemskontingent 2021/2022: kr 1250,-


Familemedlemskap:
Dei som har betalt ordinær medlemskontingent i kategori får kr 200,- i rabatt dersom det vert teikna familemedlemskap for heile familien.
Me kjører ein del kampanjer for å få nye medlemer, her kan det variera kva det kostar å vera med.

Familemedlemskap gjev ikkje stemmerett på årsmøte

Stord 18/4-2021


Atle Irgens – referent

Oppdatert : 27.05.2021

 

 

 

 5 siste nyheter frå Stord BTK
Stord Cup arrangert 2. oktober
Resultat veteran VM og KM
Resultat Juni Cup
Styret i klubben 2021/2022
Innbydelse veteran VM, KM

www.stordbtk.no © 2002