Stord Cup 1 og 2 desember

Me arrangerer Stord Cup for 41.gong 1-2 desember,sjå innbydelsen her

Stord Cup 2018

Stord Bordtennisklubb har med dette gleda av å be inn til årets Stord Cup. Stevnet vert avvikla helga 1-2. desember i gamlehallen i Stord Idrettspark. Me vil også nytta bordtennishallen i nokre yngre klassar om påmelding vert stor. Stord Cup er norges eldste stevne som fortsatt vert arrangert.
Stord BTK arrangerte det første Stord Cup i 1978 og me har arrangert det kvart år sidan den gong. Årets Stord Cup er nr 41 i rekkja, men me har jubileum også i år, sidan det er 40 år sidan det første Stord Cup vart arrangert.

Hallen open for trening 1 time før stevnestart begge dagar

Klasseinndeling laurdag 1.desember

Bolk 1 kl 11.00
Herrer dobbel cup kr 150,- Gutar dobbel cup kr 120,-

Bolk 2 kl. 12.00 Bolk 3 ca. kl.15.30

Herrar åpen kr 140,- Herrar E kr 140,-
Gutar 15 år kr 100,- Gutar 13 år kr 100,-
Gutar 11 år kr 100,- Herrar junior kr 110,-
Herrar C kr 140,- Herrar B kr 140,-
Damer åpen kr 140,- Jenter 13 år kr 100,-
Jenter 15 år kr 100,- Damer junior kr 110,-
Herrar F kr 140,- Herrar veteran kr 140,-
Nybyrjarklasse kr 140,-

Ein kan melda seg på i ein klasse i kvar bolk.

Ved stor deltaking i nybyrjarklassen, vert spelarane delt inn i ulike aldersgrupper.
4-manns puljer i alle klassar. Best av 5 sett i alle klassar.

Klasseinndeling sundag 2.desember Stemnestart kl.11.00

Herrar lag kr 310,- pr. lag Herrar D lag kr 310,- pr. lag
Herrar F lag kr 310,- pr. lag Damer/jenter kr 310,- pr. lag
Gutar lag kr 210,- pr. lag Nybyrjar lag kr 210,- pr. lag

Corbillion cup(2-mannslag) i alle klassar, du kan vera tre spelarar på eit lag og setja inn ny
spelar i dobbel, og du kan bruka ulike spelarar i ulike kampar. Er lov å miksa lag frå ulike
klubbar. Puljespel i alle lagklassar.

Tapar må døma ein kamp etterpå.

I kvar klasse er det inkludert kr 10,- i «stevne 10 aren» Denne er innført av NBTF,
og pengane skal gå til tiltak i regionen.
Klassar med færre enn 4 deltakarar kan bli strokne.

Påmelding innan 23.november til: atle.irgens@sklbb.no

Premiering:

Gåvepremiar og diverse bordtennisutstyr.
Pokalar i nybyrjarklassane, 11 og 13 år, herrar F og herrar E

Turneringa er underlagt NBTF sitt konkurransereglement
NIF sine dopingsbestemmelsar gjeld for alle deltakarar
Alle som er fødd i 2006 eller før må ha betalt lisens til NBTF

Ballar: Stiga XXX plastballar

Bord: Butterfly, Yasaka, Stiga

Stevneleiar: Arve Skogen og Atle Irgens

Styrkeseeding i alle klassar etter gjeldande reglar

Startkontingent: 3520.58.95610

Det vert kiosk med salg av mat og drikke

Eventuelle opplysningar: Atle Irgens 99725051 eller mail: atle.irgens@sklbb.no

Me håpar på god deltaking frå dykkar klubb, og ønskjer alle vel møtt til årets Stord Cup.

Med sportsleg helsing

Stord BTK

Atle Irgens (s.)

Oppdatert : 13.08.2018

 

 

 

 5 siste nyheter frå Stord BTK
Stord Cup arrangert 2. oktober
Resultat veteran VM og KM
Resultat Juni Cup
Styret i klubben 2021/2022
Innbydelse veteran VM, KM

www.stordbtk.no © 2002