Stord BTK mest opptatt av Norsk bordtennis sin fremtid ?

Ja det er spørsmålet som man kan stille seg etter å ha mottat "tingpapirene" av 3 lovforslag er 2 av dem fra Stord BTK.

Det siste lovforslaget er fra Randesund BTK og omhandler at NBTF oppretter et jente/dameutvalg, vi er her enig med NBTFs lovkomite at dette ikke har noe som et lovforslag på forbundstinget å gjøre.
Hvis NBTFs styre ønsker å opprette et jente/dameutvalg så kan de gjøre dette uten at det står i NBTFs lover. Står ingenting i lovteksten om aat man skal ha en veterankomite, men det har man jo.

Stord BTKs 1. forslag :
Dette forslaget går på forandringer i måten å representere på NBTFs ting. Vi mener at det må mer fokus på regionene og at det således skal være større representasjon fra regionene, disse representantene skal velges på "regionstingene". Det vil da være svært viktig for alle klubber å prioritere regionstingene, i dag ser vi at mange klubber uteblir på disse tingene.

Og er det rett at f.eks. klubber som Fjell og Heros mfl. skal ha mulighet til å ha like mange representanter som Region Vest ? Vi synes ikke det.

Vi mener at klubbene skal kunne ha en representant fra 1-100 medlemmer og at man skal kunne ha 2 representanter fra 101 medlemmer og oppover.


Stord BTKs 2. forslag :
Her mener vi at Bordtennisrådet bør legges ned og at disse oppgavene overtas av NBTFs styre.

Vi vil også at klubbene skal få kunne komme med innspill til NBTFs styre innen 1. feb. hver år.

NBTF legger så innkomne forslag ut til høring (inkl. sine egen forslag) der man gir de underliggende organer en fornuftig tidsfrist for å komme med innspill på forslagene.

Deretter vedtar NBTFs styre endringene i konkurransereglementet, og de underliggende organer informeres om endringene.
Oppdatert : 19.05.2005

 

 

 

 5 siste nyheter frå Stord BTK
Stord Cup arrangert 2. oktober
Resultat veteran VM og KM
Resultat Juni Cup
Styret i klubben 2021/2022
Innbydelse veteran VM, KM

www.stordbtk.no © 2002