Gutar 13 år double resultater gjennom tidene
Dato Nr Namn Stemne Stad
19800601 1 Per Einar Gjerding/Per Wilhelm Irgens Sommarcup Stord Leirvik Skule