Styret i klubben 2021/2022

Referat årsmøte Stord Bordtennisklubb mandag 12. april 2021

1 Frammøtte representantar godkjent

2 Til å underskriva protokollen vart Thomas Irgens og Kristian Magnussen vald

3 Rekneskap 2020 godkjent med eit solid overskot.

4 Årsmelding sesongen 2020/2021 godkjent

5 Styre valgt for 2021

Leiar: Atle Irgens (2 år)
Nestleiar: Kristian Magnussen (ikkje på valg i år)
Styremedlem: Mia Lygre (2 år)
Styremedlem: Thomas Irgens (2 år)
Styremedlem: Erik Andrén (ikkje på valg i år)

Varamedlem: Nils Arne Stuve
Varamedlem: Kristoffer Lien Aasheim

Kontrollutvalg: Jeanette Magnussen
Kontrollutvalg: Ole Morten Lie


6 Medlemskontingent 2021/2022: kr 1250,-


Familemedlemskap:
Dei som har betalt ordinær medlemskontingent i kategori får kr 200,- i rabatt dersom det vert teikna familemedlemskap for heile familien.
Me kjører ein del kampanjer for å få nye medlemer, her kan det variera kva det kostar å vera med.

Familemedlemskap gjev ikkje stemmerett på årsmøte

Stord 18/4-2021


Atle Irgens – referent

Oppdatert : 27.05.2021

Øvrige nyheter

Stord Cup arrangert 2. oktober
Resultat veteran VM og KM
Resultat Juni Cup
Styret i klubben 2021/2022
Innbydelse veteran VM, KM
Treningstider oppdatert
Resultat Stord Cup 2020
Stord Cup laurdag 10. oktober
Årsmøte i Stord BTK
Regionsmeisterskap 6. og 7. juni
Årsmøte måndag 11. mai kl.20.00
UTSATT Årsmøte måndag 30. mars, UTSATT
Resultat veteran VM og KM
Støtte frå Sparebanken Vest
Resultat Stord Cup 2019
Regionsmeisterskap 2019
3. del av trekking regionsmeisterskap
2. del av trekking regionsmeisterskap
Regionsmeisterskap 2019
Regionsmeisterskap laurdag 25. mai
Årsmøte mandag 18. mars 21.00
Veteran VM og KM arrangert laurdag 22. desember
Resultat klubbmeisterskap
Veteran VM og KM 22. desember
Resultat Stord Cup

 www.stordbtk.no © 2002