Regionsmeisterskap 6. og 7. juni

Regionsmeisterskap 6. og 7. juni 2020

Stord Bordtennisklubb har med dette gleda av å be inn til årets regionsmeisterskap (Vestlandsmeisterskap). Stevnet vert arrangert skulle vore arrangert 24. mai, men det var ikkje mogleg på grunn av koronaviruset. No er det opna for litt konkurranse og me arrangerer det 6. og 7. juni i Bordtennishallen

Klasseinndeling


Laurdag 12.00 Sundag 12.00 Herrar open kr 150,- Gutar 15 år kr 100,- Herrar D kr 150,- Damer open kr 150,-

Laurdag 15.00 Sundag 15.00 Herrar B kr 150,- Gutar 13 år kr 100,- Herrar E kr 150,-

Tilleggsklasse laurdag: Funksjonshemma open, vert avvikla innimellom kr 150,-Hallen er open for trening 1 time før start

Begrensingar på grunn av koronaviruset:

Det er ingen garderobar, så alle må byta heima Husk å bruk antibac før og etter kamp Unngå å ta kvarandre i neven ved takking av kamp Laurdag er det maks. 12 spelarar i kvar klasse(om ein klasse ikkje fylles opp, kan andre klasse i samme bolk aukast) Sundag er det maks. 24 deltakarar i kvar klasse Første mann/dame til mølla gjelder


Merk at dette er lukka meisterskap og at «reine» klassar kun er open for spelarar som kann delta i NM. B,D,E,F kjem ikkje inn under disse reglane.

Startkontingent er inkludert Stevne tiar til NBTF

Puljespel i alle klassar. Spelarar kan delta i ein klasse pr. bolk Best av 5 sett i alle klassar. Tapar må døma ein kamp etterpå


Påmelding innan torsdag 2. juni til: atle.irgens@sklbb.no

Premiering: Gavepremiar og diverse bordtennisutstyr, samt medaljar

Turneringa er underlagt NBTF sitt konkurransereglement NIF sine dopingsbestemmelsar gjeld for alle deltakarar Alle som er fødd i 2007 eller før må ha betalt lisens til NBTF

Ballar: Stiga XXX Bord: Butterfly, Yasaka, Stiga Styrkeseeding i alle klassar etter gjeldande reglar

Startkontingent: 3520.58.95610 Det vert sendt ut faktura etter stemnet for startkontingent

Det vert kiosk med salg av mat og drikke

Eventuelle opplysningar: Atle Irgens 99725051 eller mail: atle.irgens@sklbb.no

Stord BTK håpar på god deltaking og ønskjer alle vel møtt

Atle Irgens
Oppdatert : 16.05.2020

Øvrige nyheter

Stord Cup arrangert 2. oktober
Resultat veteran VM og KM
Resultat Juni Cup
Styret i klubben 2021/2022
Innbydelse veteran VM, KM
Treningstider oppdatert
Resultat Stord Cup 2020
Stord Cup laurdag 10. oktober
Årsmøte i Stord BTK
Regionsmeisterskap 6. og 7. juni
Årsmøte måndag 11. mai kl.20.00
UTSATT Årsmøte måndag 30. mars, UTSATT
Resultat veteran VM og KM
Støtte frå Sparebanken Vest
Resultat Stord Cup 2019
Regionsmeisterskap 2019
3. del av trekking regionsmeisterskap
2. del av trekking regionsmeisterskap
Regionsmeisterskap 2019
Regionsmeisterskap laurdag 25. mai
Årsmøte mandag 18. mars 21.00
Veteran VM og KM arrangert laurdag 22. desember
Resultat klubbmeisterskap
Veteran VM og KM 22. desember
Resultat Stord Cup

 www.stordbtk.no © 2002