Regionsmeisterskap laurdag 25. august

Me arrangerer regionsmeisterskap i bordtennishallen laurdag 25. august, sjå vedlagte innbydelse:

Regionsmeisterskap 2018

Stord Bordtennisklubb har med dette gleda av å be inn til årets regionsmeisterskap (Vestlandsmeisterskap). Stevnet vert arrangert laurdag 25. august i bordtennishallen. Stevnet blei avlyst i vår på grunn av liten deltaking. Me arrangerer dette stevnet fordi det er ekstremt viktig at det vert arrangert kvart år, sånn at det ikkje vert hol i statistikken.
Ved stor deltaking kan det bli aktuelt å flytta noken klassar til sundag.
Stevnestart kl. 12.00 Hallen open for trening frå kl.11.00

Klassar:

Herrer dobbel kr 120,- Gutar 15 år dobbel kr 90,-
Herrer senior kr 120,- Damer senior kr 120,-
Herre eldre junior kr 110,- Damer eldre junior kr 110,-
Herrer junior kr 100,- Damer junior kr 100,-
Gutar 15 år kr 90,- Jenter 15 år kr 90,-
Gutar 13 år kr 90,- Jenter 13 år kr 90,-
Gutar 11 år kr 90,- Jenter 11 år kr 90,-
Funksjonshemma sitt kr 120,- Funksjonshemma stå kr 120,-
Funksjonshemma open kr 120,-

Kr 10,- til stevnetiar er lagt inn i startkontingent i kvar klasse

NB ! Sidan meisterskapet skulle vore arrangert i vår, vil me difor følgja
aldersinndeling for sesongen 2017/2018

Alle klassar vert spela som cup
Spelarane kan delta i dobbel og tre individuelle klassar
Alle klassar med minimum to deltakarar vert spelt

Påmelding innan laurdag 18. august til: atle.irgens@sklbb.no
Stevnet vert trekt sundag 19. august
Ingen etteranmelding

Premiering: Medalje til dei tre beste i alle klassar uansett deltakarantall

Turneringa er underlagt NBTF sitt konkurransereglement
NIF sine dopingsbestemmelsar gjeld for alle deltakarar
Alle som er fødd i 2005 eller før må ha betalt lisens til NBTF(om du betalte lisens for
sesongen 2017/2018 er da ok)

Ballar: Stiga xxx plast
Bord: Butterfly, Yasaka, Stiga
Styrkeseeding i alle klassar etter gjeldande reglar

Startkontingent: 3520.58.95610
Det vert sendt ut faktura etter stemnet for startkontingent

Det vert kiosk med salg av mat og drikke

Eventuelle opplysningar: Atle Irgens 99725051 eller mail: atle.irgens@sklbb.no

Stord BTK håpar på god deltaking og ønskjer alle vel møtt

Atle Irgens

Oppdatert : 03.08.2018

Øvrige nyheter

Regionsmeisterskap 2019
3. del av trekking regionsmeisterskap
2. del av trekking regionsmeisterskap
Regionsmeisterskap 2019
Regionsmeisterskap laurdag 25. mai
Årsmøte mandag 18. mars 21.00
Veteran VM og KM arrangert laurdag 22. desember
Resultat klubbmeisterskap
Veteran VM og KM 22. desember
Resultat Stord Cup
Stord Cup 1. og 2. desember
Stord Cup 1 og 2 desember
Regionsmeisterskap laurdag 25. august
Årsmelding Stord BTK 2017
Årsmøte mandag 19. mars kl.20.00
Resultat Vestlandsmeisterskap for veteranar 2017
Resultat veteran KM 2017
Innbydelse veteran KM og VM
Kr 10.000,- i gåve frå Sparebanken Vest
Resultat Stord Cup 2017
Regionsmeisterskap 2017 arrangert
Stord Cup 16. september
Årsmøte mandag 27. februar
Georg Selsvold til topps i romjulscupen
Romjulscup 30. desember

 www.stordbtk.no © 2002