Stord BTK 20 år sidan

April/Mai 1984
29.april, farmarklubb Leirvik BTK stifta(vart sletta no i år) Trott Bordtennisgruppe blir stifta med god hjelp av Stord BTK. På denne tida var det kun tillatt med eit lag i serien, og derfor vart bordtennisgruppa i Trott stifta med Hans Olaf Seim som formann, og Stordspelarane:Yngve Irgens,Thor Gunnar Bjelland og Per Magne Fylkesnes melder overgong, for å spela seriespel til hausten. Det bli storstilt treningskamp mot Stord der disse 3, samt Birger Grov møter Per Wilhelm Irgens,Per Einar Gjerding,Per Steinar Leirvik og Frank Sandnes i ein jevn kamp som Stord vinner 6-4.
Seinare i mai er det møte for Sunnhordlandsklubbane,Stord-Trott-Stranda-Halsnøy og Sunde og Sunnhordland Bordtennisutvalg blir stifta, noko som skal føra til ein blomstringsperiode for bordtennisen i heile Sunnhordland
Det er Sunnhordlandsmeisterskap for yngre, og i Per Wilhelm Irgens sitt fråver(er med det norske gutelandslaget i Sverige) er det Heine Lund-Olsen som dominerer med å vinna alle 4 klassane:dobbel,lag,mix og single.


Oppdatert : 04.05.2004

www.stordbtk.no