Styret i klubben

Stord Bordtennisklubb sitt styre for 2021/2022:

Leiar: Atle Irgens
Nestleiar: Kristian Magnussen
Styremedlem: Mia Lygre
Styremedlem: Erik Andrén
Styremedlem: Thomas Irgens
Varamedlem: Nils Arne Stuve
Varamedlem: Kristoffer Lien Aasheim

Kontrollkomité: Jeanette Magnussen og Ole Morten Lie


Oppdatert : 08.10.2003

www.stordbtk.no