Styret i klubben

Stord Bordtennisklubb sitt styre for sesongen 2016/2017:

Leiar: Atle Irgens
Nestleiar: Thor Gunnar Bjelland
Styremedlem: Ove Sandnes
Styremedlem: Thomas Irgens
Styremedlem: Nils Arne Stuve

Varamedlem: Svenn-Endrč Hannevig

Revisor: Carsten Myhre


Oppdatert : 08.10.2003

www.stordbtk.no