Region Vest opprettet

Påskenøtt:
Hvem på bilde er den nye og første lederen av Region Vest ?

Lørdag 3. april ble Region Vest opprettet på et ekstraordinært særkretsting, dette vil medføre at de 3 kretsene Sogn&Fjordane, Hordaland og Rogaland på sikt vil bli lagt ned.

I det nye Regionstyret finner vi 2 representanter fra Stord BTK, Thor Gunnar Bjelland og Atle Irgens har sagt seg villig til å gjøre en jobb utenfor klubbgrensen. Vi tror at Region Vest er heldig som har fått med disse personene, dette er personer som ser litt lengre enn "sin egen nese" og vil nok gjøre sitt til at bordtennissporten skal utvikle seg videre.

Det nye styret i Region Vest :
Leder : Thor Gunnar Bjelland (Stord BTK)
Nestleder : Tor Bakke (Spkl. Heros)
Styremedlem : Erlend "Arcmed" Skogen (Haugesund BTK)
" : Hans Erik Johansson (Fjell)
" : Atle Irgens (Stord BTK)

Vi ønsker det nyvalgte Regionsstyret lykke til !

Oppdatert : 13.04.2004

 

 

 

 5 siste nyheter frå Stord BTK
Stord Cup arrangert 2. oktober
Resultat veteran VM og KM
Resultat Juni Cup
Styret i klubben 2021/2022
Innbydelse veteran VM, KM

www.stordbtk.no © 2002