Stord BTK medlemmer engasjert i lokalpolitikk.

Flere av klubbens medlemmer er engasjert i lokalpolitikk, 2 av æresmedlemmene ser ut til å sette sitt preg på lokalpolitikken de kommende år. 3 som har hatt "formannsvervet" i klubben vil nok sette farge på lokalpolitikken etter kommende høsts kommunevalg. Kurt Hevrøy er sammen med Lars Åge Myhre (æresmedlem) med i planene til Høyre som de håper skal gjøre høyre til et betydningsfult parti på Stord. Og skal vi driste oss til å tro at Lars Åge kan være en het kandidat som Høyres ordførerkandidat. Og når vi vet at den nylig gjenvalgte formannen i FrP heter Thor Gunnar Bjelland (æresmedlem), så kan det godt hende at Stord BTK er grunnen til at vi ved kommende valgt kan få "klubbens" første Ordfører. Thor Gunnar "kruste" forøvrig inn på sikker plass ved nominasjonsvalget i Stord FrP forteller ryktene. Thor Gunnar på sin side har ingen kommentarer til disse påstandne, og da vet vi av erfaring at disse påstandene ikke er helt feil. Vi kommer tilbake med mer informasjon når vi vet mer.
Oppdatert : 29.11.2002

 

 

 

 5 siste nyheter frå Stord BTK
Stord Cup arrangert 2. oktober
Resultat veteran VM og KM
Resultat Juni Cup
Styret i klubben 2021/2022
Innbydelse veteran VM, KM

www.stordbtk.no © 2002