Gåvedryss til Stord BTK og ny avtale om hallen på plass

Stord BTK har fått kr 40.000,- frå Sparebankstifelsen DNB NOR og kr 22.000,- frå Sparebank1 stiftinga Kvinnherad, i tillegg er ny 5 års avtale på plass for bordtennishallen.

Frå Sparebankstiftelsen DNB NOR fekk me kr 40.000,- i støtte til innkjøp av bordtennisbord, som me skal plassera ut på barneskular på Stord. Me plasserer ut 5 bord på to ulike skular, den eine vert Sagvåg skule, den andre er ikkje avklart enda.
Frå Sparebank 1-stfitinga Kvinnherad fekk me kr 22.000,- til innkjøp av høgtalaranlegg. Dette kjøpte me inn til NM for yngre i år, sidan det ikkje er høgtalaranlegg i gamlehallen. Me har tidligare kjøpt inn mikrofon og ekstra høgtalar pluss ein del mindre ting.
Me takkar både Sparebankstiftelsen DNB NOR og Sparebank 1-stiftinga Kvinnherad for gåvene.
I tillegg har me ny avtale på plass med Stord Idrettspark der me har gratis trening 4 år til(me er 1 år inne i den andre 5-års perioden)
Dette har vore ein lang og hard strid med Stord Idrettspark, noko som har slete veldig på styret dei siste 2 åra, og som dessverre har gått ut over rekrutteringa til klubben. Me håpar no at me kan få fred og ro til å driva med det me skal, nemlig få fleire og betre bordtennisspelarar. Avtalen me har, har dessutan gitt Stord Idrettspark ekstra inntekter på utleige i rackethallen på kr 100.000,-, det har difor vore svært skuffande at me har måtta kjempa sånn som me har gjort for å få denne avtalen på plass.
Oppdatert : 08.06.2012

 

 

 

 5 siste nyheter frå Stord BTK
Regionsmeisterskap laurdag 25. mai
Årsmøte mandag 18. mars 21.00
Veteran VM og KM arrangert laurdag 22. desember
Resultat klubbmeisterskap
Veteran VM og KM 22. desember

www.stordbtk.no © 2002