Viktig info til NM for yngre

Viktig informasjon om NM for yngre 2012
Parkering:
Fredag er det dårlig med parkeringsplass i hallområde. Me anbefalar alle som bur på Almås Hotell eller Stord Hotell å parkera ved hotellet dei bur på, og så gå bort til hallen.
Alternativ er før du kjører opp siste bakken mot hallen, på høgre side.
Laurdag og sundag er det gode parkeringsmuligheter ved Stord Ungdomsskule eller framfor gamlehallen, men fortsatt er det mest fornuftig å la bilen stå på hotellet sin parkeringsplass for dei som bur der.
Ingen får kjøra heilt opp til nyehallen, bortsett frå ein del frå arrangørklubbane
Opningsseremoni:
Det vert opningsseremoni fredag før stemnestart. Alle spelarar møter samla klubbbvis i gamlehallen kl.09.20 for innmarsj
Bekledning:
Alle spelarar frå samme klubb må spela i lik klubbdrakt heile helga.
Alle spelarar må ha på seg startnummer. Ta på startnummer før du kjem til bordet for å spela kamp.
Oppvarming/innslåing:
I hovudhallen blir det liten mulighet for oppvarming, bortsett frå om morgonen alle dagar, så det er mulig å varma opp også i hovudhallen. Bordtennishallen i etasjen under gamlehallen er glimrande som oppvarming, her vil det stå 8 bord. I gamlehallen er det også mykje ledige bord, bortsett fråd ei travlaste tidene laurdag og sundag, då kan også bord her nyttast til oppvarming.
Merk at før kamp, får du maks 2 min innslåing på kampbordet. Pausar mellom sett er på maks 1 minutt.
Tidsskjema:
Tidsskjema er satt opp veldig stramt, og det krever at alle spelarar og klubbleiarar set seg nøye inn i tidsskjema, sånn at alle kan koma til bord for speling, og eventuell døming i god tid. Dette er viktig sånn at me kan halda tidene for semifinalar og finalar.
Dette er også i alle sin interesse, sånn at me vert ferdig i rimelig tid alle dagar.
Premieutdeling:
Premieutdeling vil bli kjørt i 3 omgongar, sidan mange er på veg heim sundag om me hadde samla opp alt tilslutt.
Premieutdleing vert delt inn slik:
Laurdag ca.kl.11.15 Lagklassar frå fredag
Laurdag rett etter stemneslutt (ca. 19.30): Klassar spelt laurdag
Sundag rett etter stemneslutt(ca. 16.00): Klassar spelt sundag
Oppdatert : 20.03.2012

 

 

 

 5 siste nyheter frå Stord BTK
Stord Cup arrangert 2. oktober
Resultat veteran VM og KM
Resultat Juni Cup
Styret i klubben 2021/2022
Innbydelse veteran VM, KM

www.stordbtk.no © 2002