Klubbmeisterskap mandag

Det var klubbmeisterskap i yngre klassar mandag, bortsett frå gutar 15 år som vart spelt forrige helg. Det burde (og skulle) ha vore fleire med, det var ca. 12-13 som møtte og fekk ei fin kampøkt. I gutar double blei det trekt kven som skulle spela på lag.
Resultater:
Gutar 13 år
1. Ingvar Rafdal
2. Erik Berge Saue
3. Steffen Salomonsen og Georg Selsvold

Gutar 11 år:
1. Johan Wiikdahl
2. Amanuel Odicho
3. Torstein Gravdal og Aslak Solhaug

Gutar double:
1. Ingvar Rafdal/Andreas Eide
2. Georg Selsvold/Johan Wiikdahl
3. Erik Berge Saue/Torstein Gravdal
3. Emil Gundersen/Nicholas Folgerø

Nybyrjarklasse:
1. Robert Sylta
2. Torstein Gravdal
3. Andreas Eide og Johan Wiikdahl
Oppdatert : 22.12.2009

 

 

 

 5 siste nyheter frå Stord BTK
Veteran VM og KM arrangert laurdag 22. desember
Resultat klubbmeisterskap
Veteran VM og KM 22. desember
Resultat Stord Cup
Stord Cup 1. og 2. desember

www.stordbtk.no © 2002