Klubbmeisterskap mandag

Det var klubbmeisterskap i yngre klassar mandag, bortsett frå gutar 15 år som vart spelt forrige helg. Det burde (og skulle) ha vore fleire med, det var ca. 12-13 som møtte og fekk ei fin kampøkt. I gutar double blei det trekt kven som skulle spela på lag.
Resultater:
Gutar 13 år
1. Ingvar Rafdal
2. Erik Berge Saue
3. Steffen Salomonsen og Georg Selsvold

Gutar 11 år:
1. Johan Wiikdahl
2. Amanuel Odicho
3. Torstein Gravdal og Aslak Solhaug

Gutar double:
1. Ingvar Rafdal/Andreas Eide
2. Georg Selsvold/Johan Wiikdahl
3. Erik Berge Saue/Torstein Gravdal
3. Emil Gundersen/Nicholas Folgerø

Nybyrjarklasse:
1. Robert Sylta
2. Torstein Gravdal
3. Andreas Eide og Johan Wiikdahl
Oppdatert : 22.12.2009

 

 

 

 5 siste nyheter frå Stord BTK
Regionsmeisterskap 2019
3. del av trekking regionsmeisterskap
2. del av trekking regionsmeisterskap
Regionsmeisterskap 2019
Regionsmeisterskap laurdag 25. mai

www.stordbtk.no © 2002