Stord Bortdtennisklubb fekk pris for god tilgjenge

Under den årlege kulturkvelden i Stord Kommune fekk Stord Bordtennisklubb den aller fyrste Pris for god tilgjenge, og Tommy fekk heder og ære for innsatsen i Paralympic i Kina. Stord Bordtennisklubb fekk veldig mykje skryt av Stord Kommune for den jobben som er gjort med funksjonshemma på Stord. Det blei påpeika at Stord Bordtennisklubb klarte å hevda seg både nasjonalt og internasjonalt, og samtidig inkludera alle på lik linje enten dei er funksjonsfriske eller har ein funksjonshemming. Me i Stord Bordtennisklubb er sjølvsagt veldig stolte over denne prisen, samtidig er den også ein inspirasjon til å klara å integrera enda fleire utøvarar.
Under kulturkvelden blei det også delt ut kulturstipend, kulturpris, målpris, eldsjelpris
Oppdatert : 29.10.2008

 

 

 

 5 siste nyheter frå Stord BTK
Regionsmeisterskap laurdag 25. mai
Årsmøte mandag 18. mars 21.00
Veteran VM og KM arrangert laurdag 22. desember
Resultat klubbmeisterskap
Veteran VM og KM 22. desember

www.stordbtk.no © 2002