NBTF har behandlet den såkalla "Sluttspillsaken -06", Er vi Sluttspillmestre ?

Vi ser av styreprotokoll fra Norges Bordtennisforbund at de har i sitt møte 21. juni 2006 behandlet en sak som gjelder sluttspillets semifinale mellom Modum - B-72.

De sier bla. at dette er en sak fremmet av Stord BTK, dette stemmer ikke da Stord BTK kun har bedt NBTFs lovkomite utrede saken sier klubbens leder Thor Gunnar Bjelland i en kommentar.

Han sier videre at NBTF med Idrettsligleder og President aviste en muntelig forespørsel vedr. konkurransereglementet. De viste da til en regel som ifølge lovkomiteen var ulovlig inført.

Det hører også med til saken at Modum BTK er ilagt en bot for feil oppsett av laget i den aktuelle elitserie semifinalen.

VI GJENGIR HER STYREVEDTAKET FRA NBTFS STYREMØTE:


Sak 20/06 Lovkomiteens behandling

Lovkomiteen har behandlet en sak som ble fremmet av Stord BTK vedrørende bruk av feil spilleroppsett i Eliteseriens semifinale mellom Modum BTK og B-72.
Lovkomiteens konklusjon i fortolkningssaken var slik:

I.
KR 3.9.6 andre ledd gjelder ikke, og skal tas ut av KR.

II.
NBTF har hjemmel til å ilegge sanksjoner etter KR 1.19.1, jf. 1.19.2, jf. Faste sanksjoner, uavhengig av om det foreligger motstanderprotest etter KR 3.9.1. Dette må sees i sammenheng med omgjøring av overdommeravgjørelse i tråd med KR 1.11.2.5, innenfor en frist på 14 dager.

III.
I det foreliggende tilfelle, hvor NBTF ble gjort oppmerksom på forholdet innenfor fristen på 14 dager, skulle NBTF i tråd med dette ha gjort om og idømt Modum tap 5-0 i semifinalen mot B-72, i tillegg til bot inntil kr. 1000,-.

IV.
Fristen for NBTF til å gjøre et slikt vedtak er utløpt.

V.
Henvendelsen fra Stord BTK til LK kom for seint til annet enn en avgjørelse på prinsipielt grunnlag.

Vedtak: Styret tar Lovkomiteens fortolkning til etterretning, og iht pkt IV i konklusjonen er fristen for å gjøre nye vedtak i saken utløpt.Stord BTK har enda ikke fremmet noen sak til NBTF, selv om det ser slik ut i referatet fra styremøtet til NBTF.

Vi vil nå be lovkomiteen gjennomgå det som er kommet frem i styreprotokollen, og vil etter dette se om det er grunnlag for å forfølge saken videre.

Vi har hatt visse juridiske vurderinger som helt klart taler til fordel for oss sier Thor Gunnar Bjelland, som utrykker at han er skremt over saksbehandlingen og ikke minst over besluttningen til NBTFs styre.
Oppdatert : 28.06.2006

 

 

 

 5 siste nyheter frå Stord BTK
Stord Cup arrangert 2. oktober
Resultat veteran VM og KM
Resultat Juni Cup
Styret i klubben 2021/2022
Innbydelse veteran VM, KM

www.stordbtk.no © 2002